About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จํากัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากการรวมตัวของทีมวิศวกร ผู้มี ประสบการณ์ทางด้านระบบขนถ่ายวัสดุ โดยเน้นในเรื่อง รอก,เครน และลิฟต์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอยู่ตลอด เวลา ทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายจนปัจจุบัน บริษัทฯได้รับความไว้วางใจในแวดวงอุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบ ติดตั้งเครนและลิฟต์กว่า 700 ตัว

และตอนนี้ทางบริษัทฯ มีสินค่าใหม่มาให้บริการคือ ที่จอดรถอัจฉริยะ เพื่อตอบโจกย์ลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการจอดรถและช่วยทำให้มีความสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการ สามารถใช้งานได้กับพื้นที่ส่วนตัวไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้บริการลูกค้า เป็นอีกทางเลือกในการใช้ชีวิตแบบคนยุคใหม่

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นนําในด้านการให้บริการในธุรกิจอุตสาหกรรม

พันธกิจ

  1. ให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก
  2. บริหารองค์กรอย่างกระชับและรวดเร็ว
  3. พัฒนา ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  4. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ในราคาที่ยุติธรรม

คุณสมบัติของบริษัท

Professional Design

ออกแบบโดยวิศวกร ชํานาญ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และที่สําคัญถูกต้องตามกฎหมาย

Fast Fabricating

รองรับการผลิตที่ต้องการ ความรวดเร็ว สามารถทําได้ตามความต้องการและตามความพึงพอใจของลูกค้า

Full Support

รองรับการบริการทุกรูปแบบ ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและอบรมออกใบ ปจ. ถูกต้องตามกฏหมาย ใช้บริการของ มาสเตอร์ จะได้บริการแบบครบ จบ ในที่เดียว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

บริการของเรา

Design, Fabrication, Installation. (ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง)

บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จํากัด บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้ งเครนไฟฟ้า ขนาดยกนํ้ าหนักได้ตั้งแต่ 0.5 ตัน จนถึง 100 ตัน ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งลิฟต์ในรูปแบบต่างๆ ทุกชนิดตั้งแต่อุ ตสาหกรรมเล็กๆ ไปจนถึง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งที่จอดรถอัจฉริยะทุกรูปแบบตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กไปจนพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีผลงานมากมาย

Training (อบรมออกใบ ปจ.)

บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จํากัด ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการอบรมการใช้งานเครนเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงมีบริการอบรมการใช้งานเครนและออกเอกสารใบรับรอง (Certificate) ถูกต้องตามกฏหมายสําหรับผู้ใช้งานเครน เพื่อให้ ผู้ใช้ มีความรู้และทักษะในการใช้งานเครนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Service (บริการหลังการขาย)

บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จํากัด มีบริการทดสอบนํ้าหนักและออกเอกสาร ปจ.1 โดยวิศวกรและตรวจเช็คทุกๆ 3 เดือนภายในระยะเวลารับประกัน หากมีปัญหาเรื่องการใช้งานสามารถโทรติดต่อทางบริษัทฯ ได้โดยตรงเพื่อสอบถามแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือแจ้งฝ่ายทีมเซอร์วิซของทางบริษัทฯ เพื่อเข้าทําการแก้ไขซ่อมแซม

Advice (ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา)

บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จํากัด มีทีมงานพร้อมให้คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานเครน ลิฟต์ และที่จอดรถอัจฉริยะ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางเรายินดีให้คําปรึกษาทุกท่าน

งานบริการ

นอกเหนือจากงานบริการด้านติดตั้ง การให้ความรู้การบำรุงรักษาแล้ว ทีมงานได้ให้บริการพิเศษ ซึ่งอยู่บนมาตราฐานทางด้านต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น

  1. ออกแบบโครงสร้างจากการคำนวนตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
  2. รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นส่วนเป็นเวลา 2 ปี
  3. ติดตั้งโครงสร้างพร้อมออกเอกสารความปลอยภัย ปจ.1 ตลอดระยะเวลารับประกัน
  4. ทีมช่างที่ให้บริการได้ทันท่วงที
  5. บริการให้คำปรึกษาปัญหาโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน
  6. บริการจัดทำงบประมาณสำหรับงานติดตั้งในรูปแบบต่างๆ

ทำไมต้อง Mastercrane

01

งานผลิตได้มาตรฐาน

งานผลิตที่ได้ตามมาตรฐานนั้นเริ่มจากการออกแบบและการคํานวณตามข้อกําหนดมาตรฐานสากลและผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนติดตั้งทุกงาน

02

บริการเร็ว ด่วน ภายใน 24 ชม.

บริษัท มีทีมงานเซอร์วิซพร้อมให้บริการท่าน ซัพพอร์ทได้ รวดเร็ว ภายใน 24 ชม. ทําให้งานของท่านไม่ติดขัด

03

ซ่อมก่อน จ่ายทีหลัง

ข้อดีที่สุดของสายงาน ทําให้งานของท่านไม่ติดขัด เดินต่อได้รวดเร็ว ทําให้งานของท่านไม่สะดุด คือเราสามารถ เข้าประเมินงานซ่อม และเข้าบริการซ่อมให้ก่อน แล้วออกใบ PO ให้ในภายหลัง ที่สําคัญ ค่าบริการถูกมาก

04

ครบวงจร

ครบจบในที่เดียวตั้งแต่ คํานวน ออกแบบ ผลิต ขนส่ง ติดตั้งทดสอบ ออกเอกสาร ปจ.1 บริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุง

05

ราคาถูกกว่าท้องตลาด

สําหรับผลงานที่มีคุณภาพเท่ากัน มาสเตอร์นั้นสามารถ ผลิตผลงานออกมาได้คุ้มค่า คุ้มราคาที่จ่าย ที่ผ่านมาพิสูจน์ ด้วยกันการที่ลูกค้ามาซื้อซ้ํามากกว่า 700 รายการ

06

แบรนด์หลากหลาย

บริษัท สามารถออกแบบค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้ตามงบประมาณ และมีบริการทุกแบรนด์ ตามความเหมาะสมกับลูกค้าและเหมาะสม ตามการใช้งาน