ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย 2

ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย 2

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ 2564 ซึ่งในภาษากฎหมายจะไม่ใช้คำว่าเครนโรงงานแต่จะใช้คำว่าปั้นจั่นแทน เนื้อหาโดยสรุปสำหรับ กฎกระทรวงฉบับนี้...
ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย 2

ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย 1

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ 2564 ซึ่งในภาษากฎหมายจะไม่ใช้คำว่าเครนโรงงานแต่จะใช้คำว่าปั้นจั่นแทน เนื้อหาโดยสรุปสำหรับ กฎกระทรวงฉบับนี้...
ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย 2

ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย ที่ผู้ประกอบการที่มีการใช้งานเครนโรงงานจำเป็นต้องรับรู้

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ 2564 ซึ่งในภาษากฎหมายจะไม่ใช้คำว่าเครนโรงงานแต่จะใช้คำว่าปั้นจั่นแทน เนื้อหาโดยสรุปสำหรับ กฎกระทรวงฉบับนี้...