Overhead Crane

เครนเหนือศีรษะ

Crane

Single Girder crane

Double Girder crane

เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีการเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง, มีทั้งแบบคานคู่ และคานเดี่ยวขึ้นอยู่กับขนาด (Capacity) และความกว้างของเครน (Span)
ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีการเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง มีทั้งแบบคู่ และคานเดี่ยว ขึ้นอยู่กับ ขนาด(capacity) และความกว้างของเครน(span)